Projekti Hrvatskog liječničkog zbora

Izrada kliničkih smjernica za zdravstveni sustav Republike Hrvatske

HLZ je od 2004. godine izradio više od 70 smjernica, a u pisanju kojih su sudjelovala stručna društva HLZ-a. HLZ je na taj način ponudio dijagnostičko-terapijske smjernice temeljene na relevantnim znanstvenim dokazima. HLZ, u suradnji s National Institute for Health and Care Excellence (skraćeni naziv: NICE) pronašao je rješenja za kreiranje kratkih, jednoznačnih, u praksi primjenjivih smjernica i algoritama za dijagnostiku i liječenje najčešćih bolesti u Hrvatskoj.

NICE, u suradnji s National Guideline Alliance (skraćeni naziv: NGA), kreira smjernice za dijagnostiku i liječenje u različitim granama medicine. Tim stručnjaka sastoji se od nekoliko desetaka članova raznih profesija, liječnika, ekonomista, projektnih menadžera, pacijenata, kako bi se u kreiranju smjernica obuhvatili svi važni dijelovi dijagnostike i terapije. U izradi smjernica sudjeluju i akademske institucije, medicinski fakulteti te profesionalne i zdravstvene organizacije. Sam proces izrade smjernica počinje prikupljanjem i čitanjem relevantne literature, određivanjem svih važnih dionika sustava te istraživanjem mogućnosti i prilika svake pojedine zemlje u izradi kliničkih smjernica.

U suradnji s Ministarstvom zdravstva HLZ je oformio tim za izradu kliničkih smjernica koji je pohađao edukaciju koja se održala u Londonu od 11. do 21. lipnja 2018. Program edukacije o postupku i metodama donošenja kliničkih smjernica po uzoru na međunarodnu metodologiju proveli su stručnjaci NGA-a Kraljevskog fakulteta porodničara i ginekologa (skraćeni naziv: eng. RCOG) u Londonu koji imaju višegodišnje iskustvo na području edukacije i kreiranja kliničkih smjernica. Projekt izrade kliničkih smjernica za zdravstveni sustav Republike Hrvatske je u pripremnoj fazi te je predviđen početak u 2023. godini.

PETICA-igrom do zdravlja

PETICA – igrom do zdravlja javnozdravstveni je program edukacije učenika nižih razreda osnovnih škola i njihovih roditelja o važnosti pravilnih prehrambenih navika i redovite tjelesne aktivnosti za zdravlje s ciljem prevencije pretilosti. Program je 2014. godine pokrenuo HLZ u suradnji s međunarodnom organizacijom EPODE International Network (skraćeni naziv: eng. EIN), a temelji se na Ensemble, Prévenons L’Obésité des Enfants (skraćeni naziv: eng. EPODE) metodologiji. Od početka provedbe 2014. godine uključeno je preko 27 škola na području Grada Zagreba odnosno više od 12 000 dionika. Rezultati programa pokazuju da nakon sudjelovanja u edukaciji, učenici mijenjaju svoje životne navike nabolje što pridonosi smanjenju rizika od kroničnih nezaraznih bolesti u budućnosti, a time i boljem zdravlju građana Republike Hrvatske.

EXPPAND – Uvođenje novog programa „Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija“

Doprinos internacionalizaciji visokog školstva Republike Hrvatske sredstvima iz Europskog socijalnog fonda postignut je putem projekta EXPPAND. Cilj projekta je i povećanje konkurentnosti te lakše i kvalitetnije zapošljavanje studenata u budućnosti. Projekt „EXPPAND – Uvođenje novog programa Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija“ trajao je od 2018. do 2021. godine. U svrhu internacionalizacije studija i mobilnosti studenata u sklopu visokog obrazovanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s Hrvatskim liječničkim zborom, te ostalim partnerima Stomatološkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo i proveo je projekt u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. EXPPAND je osigurao razvoj i provedbu novog programa i ljetne škole na engleskom jeziku; izborni predmet „Eksperimentalna farmakologija i patologija“ te ljetna škola „Klinička prehrana i dijetoterapija“. Ljetna škola razvijena je i provedena od strane HLZ-a u tri navrata (2019. , 2020. i 2021. godine).