Djelatnost Hrvatskog liječničkog zbora

HLZ djeluje na području Republike Hrvatske. Članstvo HLZ-a čine liječnici koji žive i djeluju u zemlji i inozemstvu, ali i druge osobe visoke stručne spreme koje rade u zdravstvenim državnim, županijskim i privatnim ustanovama i surađuju u stručnim društvima i podružnicama. Članovi mogu biti redovni, pridruženi i začasni.
Članstvo izvješćuje preko Liječničkog vjesnika, Liječničkih novina i Acta stomatologica croatica putem telematičkih sustava i na druge načine, prema potrebi.

Djelatnost HLZ-a obuhvaća:
1. stručno i znanstveno usavršavanje,
2. unapređenje znanstveno istraživačkog rada, u čemu surađuje s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske i drugim znanstvenim institucijama i društvima,
3. unapređenje medicinske nastave suradnjom s medicinskim fakultetima i Stomatološkim fakultetom te organizacijama studenata medicine i stomatologije,
4. njegovanje medicinske etike, pridržavanje etičkog kodeksa i medicinske deontologije, razrada novih etičkih načela i poštivanje općih moralnih i humanih principa,
5. unapređenje zdravstvenoga stanja stanovništva i zaštita čovjekova okoliša,
6. unapređenje zdravstvene kulture stanovništva predavanjima, organiziranjem dana i tjedana zdravlja, tiskanjem popularnih publikacija, obavještavanjem sredstvima javnog informiranja,
7. sudjelovanje predstavnika Zbora u tijelima zdravstvene uprave i izvršne vlasti,
8. davanje mišljenja i ekspertiza pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstvene zaštite i zdravstvene službe te ostalim javno zdravstvenim problemima,
9. izdavanje časopisa: Liječnički vjesnik, Liječničke novine, Acta stomatologica croatica; objavljivanje stručnih i znanstvenih knjiga, edukativnih i popularnih publikacija, obrazaca i drugo,
10. njegovanje društvenog, kulturnog, glazbenog i športskog života svojih članova,
11. suradnja s drugim liječničkim te zdravstvenim i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
12. briga za unapređenje društvenog i ekonomskog položaja liječnika te zaštita članova HLZ-a u svim slučajevima nepravednog i nezakonskog postupka prema časti i materijalnim interesima člana.

Izdavačka djelatnost Hrvatskog liječničkog zbora

HLZ počinje objavljivati svoje stručno glasilo, Liječnički vjesnik, 1877. godine za vrijeme tadašnjeg predsjednika Zbora dr. A. Schwarza. Liječnički vjesnik jedan je od svega stotinjak svjetskih časopisa koji su izlazili krajem 19. stoljeća, tijekom 20. stoljeća i održali kontinuitet i u 21. stoljeće. Također, najstariji je hrvatski medicinski časopis prema trajnosti izlaženja koji bilježi sva važna dostignuća, stručna i strukovna događanja. Godine 1935. u Liječnički vjesnik nadodan je inozemni prilog u kojemu su se na stranim jezicima objavljivali članci i predavanja Zbora, a 1962. godine na zamolbu Američke nacionalne biblioteke odlučeno je da Liječnički vjesnik počne izlaziti, uz hrvatski, i na engleskom jeziku. Početkom osamdesetih godina 20. stoljeća dolazi do kratkog prekida izdavanja, no 1985. godine ponovno se pokreće objavljivanje Liječničkog vjesnika. Objavljivanjem znanstvenih i stručnih izvornih radova domaćih autora Liječnički vjesnik pridonosi poboljšanju zdravstvene zaštite. U Liječničkom vjesniku objavljuju se uvodnici, stručni i znanstveni radovi, pregledni članci, prikazi bolesnika, lijekova i metoda, preliminarna znanstvena i stručna priopćenja, osvrti, pisma uredništvu, prikazi knjiga, referati iz literature i drugi prilozi. Liječnički vjesnik obavještava i o djelatnostima HLZ-a i njegovih stručnih društava te o društvenim problemima s kojima se susreću liječnici. Također, u Liječničkom vjesniku je objavljeno preko 70 stručnih smjernica od strane stručnih društava HLZ-a. Nadalje, Liječnički vjesnik više je od 50 godina neprekidno nazočan u međunarodnim indeksima – prvi broj Liječničkog vjesnika koji je uveden u Index Medicus (Medline) jest broj 7/8 iz 71. volumena objavljen tijekom 1949. godine. Liječnički vjesnik zastupljen je u Indexu Medicusu (Medline) s ukupno 5952 članka, ima svoju internetsku stranicu sa svim objavljeni članci člancima.
Od konca 2020. godine, a uslijed pandemije COVID-19, časopis je dostupan u elektroničkom izdanju.