Izdvajamo
Home / Natječaji / POZIV ZAINTERESIRANIM AGENCIJAMA

POZIV ZAINTERESIRANIM AGENCIJAMA

Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, Šubićeva 9 objavljuje:

 

P O Z I V

ZAINTERESIRANIMA NA DOSTAVU NEOBVEZNIH PONUDA RADI POSLOVNE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA VEZANIM UZ PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, (dalje u tekstu skraćeni naziv: HLZ),  poziva agencije koje ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva, na dostavu neobvezne ponude o poslovnoj  suradnji  vezanoj uz promet i posredovanje nekretninama

Ponuda mora sadržavati:

  1. Podatke o natjecatelju te dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti

Pravna i poslovna sposobnosti ponuditelja dokazuje se dostavom izvoda iz registra u koji je upisana pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje usluga za promet i posredovanje nekretnina

  1. Dokaz o financijskoj i stručnoj sposobnosti

Minimalna razina financijske sposobnosti dokazuje se dostavom:

– BON -1, ne stariji od 30 dana

– BON-2 ili SOL-2 – podaci o solventnosti ne stariji od 30 dana

– Potvrda nadležne Porezne uprave o urednom izvršavanju obveza

– Rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga za promet i posredovanje nekretnina

 

 

  1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

  • opis usluga vezanih za pružanje usluga za promet i posredovanje nekretninama

 

 

Rok i način dostave ponude:

Pisane ponude dostavljaju  se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, Šubićeva 9, sa naznakom: Ponuda agencije specijalizirane za promet i posredovanje nekretnina

 

Zadnji rok za dostavu pisanih ponuda je 8. siječnja 2021.

 

 

 

 

 

Odluka o odabiru:

 

HLZ zadržava pravo slobodnog izbora poslovnog partnera kojem će predložiti sklapanje općeg ugovora o poslovnoj suradnji. Općim ugovorom o poslovnoj suradnju  utvrditi  će se temeljni uvjeti suradnje.

Ovim pozivom HLZ ne preuzima bilo kakvu obvezu na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji. HLZ zadržava pravo odbaciti ili odbiti ponude koje ne zadovoljavaju tražene uvjete, bez obaveze davanja dodatnih obrazloženja ili bilo kakve druge obveze.

 

 

 

Hrvatski liječnički zbor

    P r e d s j e d n i k

Prof.dr.sc. Željko Krznarić  dr. med.

POZIV ZAINTERESIRANIM AGENCIJAMA
x

Check Also

ČLANARINA HLZ-u

Poštovani članovi Hrvatskoga liječničkog zbora, Obaviještavamo Vas da odlukom Skupštine HLZ-a od ...