Održana redovna sjednica Glavnog odbora i Skupština Hrvatskog liječničkog zbora

10.06.2024Iz središnjice

Održana redovna sjednica Glavnog odbora i Skupština Hrvatskog liječničkog zbora

U subotu, 8. lipnja 2024. godine, Hrvatski liječnički zbor održao je redovnu sjednicu Glavnog odbora HLZ-a, koja je prethodila Skupštini HLZ-a. Na sjednici Glavnog odbora HLZ-a izloženo je financijsko i revizorsko izvješće za 2023. godinu s pozitivnom ocjenom. Ujednio je predstavljen i financijski plan za 2025. godinu. Također, predstavljeni su dobitnici redovnih odličja, kao i dobitnici odličja dr. Franjo Miličić, po prvi put u ovoj 150. jubilarnoj godini HLZ-a.
Na sjednici su osnovana nova stručna društva i sekcije, te su načinjene manje dopune Statuta. Glavni odbor HLZ-a jednoglasno je izrazio snažnu podršku prof. Krznariću.
Sjednica Glavnog odbora bila je uvod u Skupštinu HLZ-a koja se održala odmah nakon sjednice, gdje su sve odluke potvrđene. Skupština je zabilježila impresivan kvorum, s prisutnih 130 delegata od mogućih 211. Skupštinom je predsjedao dr. Renato Mittermayer, dr. med., predsjednik radnog povjerenstva. Na Skupštini je prof. Krznarić podnio detaljno izvješće o radu HLZ-a od posljednje Skupštine, a usvojena su i ostala izvješća tijela HLZ-a.
Ovaj značajan događaj potvrdio je kontinuirani rad i napredak HLZ-a, te pokazao zajedništvo i posvećenost svih članova u unapređenju medicinske struke i znanosti u Hrvatskoj.

Slika 1. mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent., prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr.med. Profesor Krznarić podnosi izvješće na sjednici Glavnog odbora HLZ-a

Slika 1. mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent., prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr.med.
Profesor Krznarić podnosi izvješće na sjednici Glavnog odbora HLZ-a