Cres, Palača Moise, 16.-18. svibnja 2024.

Organizatori:
Centar za unaprjeđenje nastavničkih
kompetencija i komunikacijskih vještina
Medicinski fakultet u Rijeci
Hrvatska liječnička komora
Hrvatski liječnički zbor