prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.

Rođen 19.rujna 1963. u Zagrebu.

Osnovna škola i Klasična gimnazija u Zagrebu

Diploma: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prosinac 1988

Specijalizacija iz radiologije: Klinička bolnica „Merkur“, Zagreb, specijalistički ispit iz radiologije položio 1994.Subspecijalizacija iz ultrazvuka, ispit položio 2002. godine.

Poslijediplomski studiji: „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“ i „Radiologija“

Magisterij znanosti: 1991, Doktorat znanosti; 1994, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlenja: Specijalist radiolog u Kliničkoj bolnici „Merkur“ Zagreb, od 1994-2001., predstojnik Kliničkog Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB „Dubrava“ od 2001. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja: 1997. izabran za docenta; 2002. izabran za izvanrednog profesora; 2007. izabran za redovitog profesora; 2013 izabran za redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelj  kolegija iz radiologije na engleskom studiju na MEF Zagreb. Voditelj dva kolegija na poslijediplomskom studiju iz kliničke radiologije. Voditelj dva mala izborna predmeta za studente V godine. Voditelj dva predmeta na doktorskom studiju.

Rektorova nagrade za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta 1987, nagrada Hrvatske akademije medicinskih znanosti «Borislav Nakić» za znanstveni rad, 1996., diplome Hrvatskog liječničkog zbora za značajan doprinos u promidžbi i vrijednosti Zbora, 2006.

Visiting fellowship iz ultrazvuka Jefferson Ultrasound Research and Education Institute, Thomas Jefferson University Philadelphia, PA, U.S.A., edukacija iz MR dojke, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA.

Mentor za 7 obranjenih doktorskih disertacija i 13 obranjenih magistarskih radova na MEF Zagreb, te za više diplomskih radova.

Član uredničkog odbora Ultraschall – European Journal of Ultrasound, član međunarodnog uredničkog odbora: Journal of Ultrasound (Italy), Magyar Radiologia, Ultrasonographia (Rumunjska). Recenzent za: European Radiology, European Journal of Radiology, Acta Radiologica, Ultraschall, Croatian Medical Journal.

V

oditelj znanstvenog projekta MZOŠ „Primjena doplera i višeslojnog CT-a kod bolesti bubrega i krvnih žila“ od 2007 i znanstvenog programa „Dopler, višeslojni CT i MRI kod bolesti trbušnih organa i krvnih žila“.  Prije toga bio voditelj dva znanstvena projekta. Predsjednik znanstvenog odbora za biomedicinu Hrvatske zaklade za znanost 2011-2013.

Organizirao 20 uglavnom međunarodnih kongresa i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Članstva i funkcije u domaćim stručnim društvima: Predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora (2009-2013). Predsjednik Hrvatskog društva radiologa HLZ (2008-2012). Predsjednik Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ (2009-2013). Član Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske od 2010. Predsjednik Povjerenstva za radiologiju Ministarstva zdravlja RH od 2004. Predsjednik stručnog povjerenstva za organizaciju mamografskog screeninga Ministarstva zdravlja od 2005. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja za kliničku radiologiju za RH od 2012.

Član Executive Council of European Society of Radiology (ESR), chairman of Finance and Internal Affairs Committee of ESR (2010-2013); član International Society for Strategic Studies in Radiology od 2011; fellow European Society of Urogenital Radiology od 2004; board member, European Society of Oncologic Imaging od 2011; član International Relations Committee European Society of Breast Imaging, od 2012. Počasni član Mađarskog društva radiologa. Član Cardiovascular and Interventional Radiology Society of Europe.

Pozvani predavač na nekoliko kongresa European Congress of Radiology,  nekoliko kongresa European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, nekoliko kongresa European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Održao pozvana predavanja na New York University,  u više navrata u Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Cornel University, New York. Održao niz pozvanih predavanja na nacionalnim radiološkim kongresima u Mađarskoj, Italiji, Turskoj, Sloveniji, Danskoj, Srbiji, BiH.  Ukupno održao preko 120 pozvanih predavanja na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Autor dva samostalna udžbenika, autor 51 poglavlja u domaćim i stranim udžbenicima, knjigama i priručnicima. 58 radova u časopisima citiranim u CC, te preko 30 u ostalim časopisima.

Engleski i njemački

Oženjen, supruga Diana, kardiolog. Otac dvojice sinova, starih 24 i 22 godine.