Poštovani,

slijedom odluke Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva od 23. travnja 2024. pozivamo zainteresirane agencije da nam se jave sa svojim prijedlozima za organiziranje navedenih kongresa. Molimo da u svojoj prijavi odgovore na pitanja u tablici u prilogu. Paralelno se organiziraju dva kongresa: kongres pedijatara i pedijatrijskih medicinskih sestara.

Očekivani broj sudionika je oko 800.

Prijave s prilogom molimo poslati tajnici Društva prof. dr. sc. Ivi Mihatov Štefanović na mail: imihatov1@gmail.com. Na isti mail se može javiti i sa eventualnim pitanjima.

Rok za prijave je 25. svibnja 2024.