Čast nam je pozvati Vas na stručno predavanje u sklopu Trajnog simpozija koje će se održati u petak, 24. studenog 2023. godine, s početkom u 18,00 sati na Medicinskom fakultetu (dvorana broj 1).

”Respiratorne infekcije – racionalna primjena antibiotika u izvanbolničkoj populaciji”

18,00-18,30

Okupljanje i registracija sudionika

18,30-18,50

Izv. prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., Zavod za kliničku mikrobiologiju, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

„ISKRA smjernice za infekcije gornjih dišnih puteva“

18,50-19,10

Prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med., Odjel za kliničku mikrobiologiju, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

„Laboratorijska dijagnostika infekcija dišnog sustava“

19,10-19,30

Dobrica Rončević, dr. med., Odjel za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

„Epidemiološke smjernice za nadzor i kontrolu širenja respiratornih patogena – Streptococcus pyogenes (BHS-A) i Bordetella pertussis

19,30 – 19,50

Dr. sc. Maja Farkaš, dr. med., Odjel za kliničku mikrobiologiju, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

„Propisivanje antibiotika i rezistencija u djece“

19,50-20,10

Jadranka Karuza, dr. med., Specijalistička ordinacija obiteljske medicine, Rijeka

„Uporaba antibiotika u ordinaciji liječnika primarne zdravstvene zaštite – zašto griješimo?“

20,10-20,30

Rasprava i zaključci simpozija