Rezervacija prostorija HLZ-a

Korak 1: Organizator

Korak 2: Informacije o korisniku

Korak 3: Detalji događanja

Korak 4: Dodatni Detalji

Korak 5: Catering i Prezentacije

Korak 6: Potvrda i Privola

Cjenik
CIJENE OD 1.1.24.
STRUČNA DRUŠTVA / SEKCIJE HLZ po satu
Velika dvorana (redovno radno vrijeme) 40,00 €
Mala dvorana A (redovno radno vrijeme) 25,00 €
Mala dvorana B (redovno radno vrijeme) 25,00 €
Knjižnica (redovno radno vrijeme) 20,00 €
Velika dvorana (izvan radnog vremena) 50,00 €
Mala dvorana A (izvan radnog vremena) 35,00 €
Mala dvorana B (izvan radnog vremena) 35,00 €
Knjižnica (izvan radnog vremena) 20,00 €
Velika dvorana (subota i nedjelja) 80,00 €
Mala dvorana A (subota i nedjelja) 50,00 €
Mala dvorana B (subota i nedjelja) 50,00 €
Knjižnica (subota i nedjelja) 40,00 €
redovno radno vrijeme: pon-pet od 8-19h
paušalno
Caffe club (do 3h korištenja) 150,00 €
Caffe club (više od 3h korištenja) 300,00 €

*redovno radno vrijeme 8-19h radnim danom

CIJENE OD 1.1.24.
PRAVNE OSOBE po danu
Velika dvorana (radni dan više od 6h boravka) 900,00 €
Mala dvorana A (radni dan više od 6h boravka) 500,00 €
Mala dvorana B (radni dan više od 6h boravka) 500,00 €
Knjižnica (radni dan više od 6h boravka) 450,00 €
Velika dvorana (radni dan do 6h boravka) 450,00 €
Mala dvorana A (radni dan do 6h boravka) 250,00 €
Mala dvorana B (radni dan do 6h boravka) 250,00 €
Knjižnica (radni dan do 6h boravka) 225,00 €
Velika dvorana (subota i nedjelja) 1.250,00 €
Mala dvorana A (subota i nedjelja) 750,00 €
Mala dvorana B (subota i nedjelja) 750,00 €
Knjižnica (subota i nedjelja) 600,00 €
redovno radno vrijeme: pon-pet od 8-19h
paušalno
Caffe club (do 3h korištenja) 200,00 €
Caffe club (više od 3h korištenja) 400,00 €
CIJENE OD 1.1.24.
NEPROFITNE ORGANIZACIJE po satu
Velika dvorana (redovno radno vrijeme) 80,00 €
Mala dvorana A (redovno radno vrijeme) 65,00 €
Mala dvorana B (redovno radno vrijeme) 65,00 €
Knjižnica (redovno radno vrijeme) 50,00 €
Velika dvorana (izvan radnog vremena) 100,00 €
Mala dvorana A (izvan radnog vremena) 80,00 €
Mala dvorana B (izvan radnog vremena) 80,00 €
Knjižnica (izvan radnog vremena) 70,00 €
Velika dvorana (subota i nedjelja) 125,00 €
Mala dvorana A (subota i nedjelja) 80,00 €
Mala dvorana B (subota i nedjelja) 80,00 €
Knjižnica (subota i nedjelja) 70,00 €
redovno radno vrijeme: pon-pet od 8-19h
paušalno
Caffe club (do 3h korištenja) 200,00 €
Caffe club (više od 3h korištenja) 400,00 €
*cijena izražena s uključenim PDV-om