Izdvajamo
Home / Iz rada Stručnih društava / MULTIDISCIPLINARNI TEČAJ – ZAJEDNO DO ORALNOG ZDRAVLJA

MULTIDISCIPLINARNI TEČAJ – ZAJEDNO DO ORALNOG ZDRAVLJA

Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
22. svibnja 2023. godine
11.00 – 19.00 sati

RADNI DIO:
Rana dijagnostika oralnih prekanceroznih lezija i intraoralnog karcinoma  (11-15) sati
OKRUGLI STOL:
Racionalna uporaba i nove smjernice u antibiotskoj profilaksi (16-19 sati)

Tečaj je namijenjen je liječnicima dentalne medicine, liječnicima opće medicine, specijalistima maksilofacijalne i oralne kirurgije i oralne medicine.

  • broj sudionika radnog dijela je ograničen na 10; više od 10 sudionika biti će raspoređeni u grupe

broj sudionika teoretskog dijela je 50

 

PROGRAM  RADNOG TEČAJA

RADNI DIO:   Rana dijagnostika intraoralnog karcinoma

11,00 – 11,30 – Prijava sudionika

11.30 – 12,10  – prof.dr.sc. Ivica Lukšić

Uvodna riječ

Epidemiologija oralnog karcinoma u RH

12,10-12,50 –  prof.dr.sc. Marinka Mravak-Stipetić – Oralni premaligni poremećaji

12,50 –  13,00   PAUZA

13,00- 15,00    Radni dio – Doc.dr.sc.Marko Granić, dr.sc.Goran Batinjan, prof.dr.sc Marinka Mravak-

Stipetić – Postupci rane dijagnostike oralnih lezija

15,00-16,00    PAUZA ZA RUČAK  (u pauzi će biti organiziran sastanak Upravnog odbora HDOK)

 

OKRUGLI STOL:  Racionalna uporaba i nove smjernice u antibiotskoj profilaksi

16.00 -16.10  prof.dr.sc. Irina Filipović Zore  Uvodna riječ

16.10 -16.40   mr.sc.Marijana Radić-Vuleta – Propisivanje antibiotika u ordinacijama dentalne

                          medicine tijekom COVID 19 pandemije

16.40 – 17.10  doc.dr.sc.Krešimir Bašić, izv.prof. Ivana Šutej  – Povratak osnovama – farmakologija

                          najčešće korištenih antibiotika u profilaksi

17.10 – 17.40  izv. prof.dr.sc. Davor Brajdić – Racionalna profilatička uporaba antibiotika. Ima li

                          razloga za reviziju smjernica?

17.40 -18.10   doc.dr.sc. Marko Granić – Antibiotski protokol kod pacijenata na antiresorptivnoj

                          terapiji

18.10 -18. 40  prof.dr.sc. Vesna Degoricija  – Profilaktička primjena antibiotika u stomatologiji i

                        oralnoj kirurgiji u rizičnim skupinama bolesnika   – nove smjernice

18.40 – 19.00  RASPRAVA

 

Više na linku: https://www.hkdm.hr/index.php/zagreb-hdmsdm-22-05-2023

x

Check Also

POZIV NA STRUČNO PREDAVANJE – HDUL