prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.

Prof. dr.sc. Željko Krznarić, dr.med., redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora.

Znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, specijalist interne medicine, sa užom specijalizacijom iz gastroenterologije i hepatologije, posebni savjetnik Rektora Sveučilišta u Zagrebu za biomedicinu, zdravlje i prehranu, zamjenik voditelja Studija medicine na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Vršitelj dužnosti predsjednika Sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Fellow of European Board of Gastroenterology and Hepatology

Deputy Chair of EBGH Trainning and Recognition Committee

Rođen 1960. godine u Trogiru. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Oženjen, supruga Suzana. Otac dvojice sinova, Juraja i Lovre.

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1984. godine. Pripravnički staž obavio u KBC Zagreb u Zagrebu. Od 1984. do 1988. godine zaposlen u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Centar za medicinska istraživanja. Specijalistički staž iz interne medicine obavio u KBC Zagreb (1988 – 1992). Specijalistički ispit iz interne medicine položio 1993. godine. Od 1993. godine radi na Zavodu za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti, KBC Rebro. Subspecijalistički staž iz gastroenterologije obavio u KBC Zagreb (1999–2001.). Subspecijalistički ispit iz gastroenterologije položio 2001. godine. Europsku akreditaciju iz gastroenterologije i hepatologije (Fellow of European Board of Gastroenterology and Hepatology, FEBGH) 2010. godine. U statusu predavača kliničke prehrane (ESPEN Faculty Member).

Objavio brojne stručne i znanstvene radove u indeksiranim časopisima, od kojih 31 u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu, 8 radova u časopisima koji se indeksiraju u SCI-Expanded i 44 rada u časopisima koji se indeksiraju u Medline, Scopus, PsycInfo ili drugim međunarodnim indeksnim publikacijama. Radovi su citirani 465 puta.

Zaposlen kao redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te u KBC Zagreb kao djelatnik Klinike za unutarnje bolesti i voditelj Odjela za kliničku prehranu Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb.

Pohađao dva poslijediplomska studija: Poslijediplomski studij iz biomedicine, 1984-1986. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu te Poslijediplomski studij iz gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1990- 1992. godine. Magistarski rad „Razina medijatora akutne upale u krvi kao pokazatelj stanja upale crijeva“ obranio sam 28. svibnja 1990.godine na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao stručni naziv Magistra prirodnih znanosti iz područja biologije (Biomedicina). Doktorsku disertaciju „Vrijednost kontinuiranog praćenja serumskih koncentracija proteina akutne faze i oligoelemenata u Crohnovoj bolesti“ obranio 1997. godine i stekao naziv Doktora znanosti biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti- Interna medicina.

2014. g. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 2015. g. izabran u znanstveno- nastavno zvanje Redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za internu medicinu za predmet Interna medicina s radnim mjestom u Klinici za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb u Zagrebu.

Na stručnim usavršavanjima boravio u brojnim Europskim institucijama i SAD-u  te u Japanu.  2013. Studijski boravak, prof. Maurizio Muscaritoli, La Sapienza, Uneverista di Roma, Rim, Italija. 2012. Studijski boravak, prof. Gintautas Kekstas, Universitetska bolnica, Vilnius, Litva. 2012. Studijski boravak, prof. Alastair Forbes, Univerity College Hospital London, London, UK. 2011. Studijski boravak, prof. Andre van Gossum,  Bruxelles, Belgija. 2011. Studijski boravak, prof. Marek Pertkiewitz, Varšava, Poljska. 2011. Studijski boravak, Nagoya, Japan. 2010. Studijski boravak, prof. Lubos Sobotka, Prag i Hradec Kralowe, Republika Češka. 2009. Studijski boravak, prof. Regina Komsa, Univerity of Pleven, Bugarska. 2002. Pohađao “Case based Teaching and Assessment”, Harvard Medical School i MF Zagreb, Dubrovnik, 2000., pohađao tečaj “Umijeće medicinske nastave” MF u Zagrebu.,1997., studijski boravak na Klinici za transplataciju jetre (prof. dr. J. Lake), San Francisco, SAD.,1995., studijski boravak na Klinici u Meiningenu, Njemačka (usvajanje metode perkutane endoskopske gastrostome, prof. dr. M. Keymling), 1994. Studijski boravak u Centru za transplantaciju jetre, Cambridge, Velika Britanija, 1987. Studijski boravak u Hammersmith Hospital, London, te u Institute of Cancer Research, Royal Cancer Hospital, Sutton, Velika Britanija

Zamjenik voditelja Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine na engleskom jeziku, posebni savjetnik Rektora Sveučilišta u Zagrebu za Biomedicinu, zdravlje i hranu, član Savjeta za zdravlje Grada Zagreba, član Nacionalnog povjerenstva za specijalisticko usavršavanje doktora medicine, Ministarstva zdravlja RH, član Ispitnog povjerenstva za specijalističke ispite iz interne medicine i uže specijalizacije interne medicine- gastroenterologije, član Povjerenstva za hranu za posebne prehrambene potrebe, Ministarstva zdravlja RH, član bolničkog povjerenstva za lijekova KBC Zagreb. Koordinator za parenteralnu i enteralnu prehranu KBC Zagreb, član povjerenstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu za organiziranje studija na engleskom jeziku (od 2001. godine), član povjerenstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu za Povjerenstva za prijam kandidata na Studij medicine na engleskom jeziku, član povjerenstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu za stalno medicinsko usavršavanje.

2014. godine izabran u zvanje primarijus.

Strukturirao predmete History Taking and Physical Examination i Internal Medicine u dodiplomskoj nastavi Sveučilišnog studija medicine na engleskom jeziku te sudjeluje u svim oblicima dodiplomske nastave (vježbe, seminari i predavanja) na navedenim predmetima.

Organizirao nastavu i izradio programe iz dva predmeta na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu: Dijetoterapija te Parenteralna i enteralna prehrana.

Voditelj Modula Kliničko prosuđivanje na 6. godini Studija medicine na MEF-u u Zagrebu.

Predavao na više domaćih (više od 200 ) i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa te bio uključen u izvođenje poslijediplomske nastave Europskog udruženja za kliničku prehranu (ESPEN), European Board of Gastroenterology and Hepatology (EBGH), Adriatic Club of Clinical Nutrition (ACCN), European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN), European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Član radnog tijela ESPEN-a za izradu Europskih smjernica za primjenu parenteralne prehrane u gastroenterologiji i parenteralne prehrane u gerijatriji. Član radnog tijela ESPEN-a za izradu Svjetskih smjernica za tumorsku kaheksiju. Član radnog tijela ESPEN-a za izradu Svjetskih smjernica za kliničku prehranu u upalnim bolestima crijeva.

Autor brojnih znanstvenih i stručnih publikacija, autor i koautor nekolicine sveučilišnih udžbenika i stručnih knjiga. Voditelj je povjerenstva ESPEN LLL (The Life Long Learning) na projektu u okviru EU programa Leonadro da Vinci.

Član uredničkih odbora i recenzent znanstvenih i stručnih časopisa u zemlji i inozemstvu (Nutrition (SAD), Clinical Nutrition(EU), Clinical Nutrition & Metabolism (Italija), Nutrition & Metabolic Therapy (Poljska), Pharmaca, Croatian Medical Journal, Liječnički vjesnik, Bilten za lijekove KBC Zagreb).

Predstavnik HLZ u UEMS-u.

Koautor je europske specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije (EBHG i UEMS-a ).

Deputy Chair of  Trainning Recognition Committee EBGH za akreditiranje europske specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije.

Član je NESG (Nutritional Education Study Group) ESPEN-a (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) i predsjednik Adriatic Club of Clinical Nutrition.
Član je Upravnog odbora International Confederation for Nutrition Support Organizations (ICNSO) i član American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). Član je WGO (World Gastroenterology Organization) te član Finance Committee of WGO.
Član je EAGE (European Association of Gastroenterology and Endoscopy) i ECCO (European Crohn’s and Colitis Organization).

Honoray Preident of Adriataic Club of Clinical Nutrition (2016.). Award of Medical University Pleven, Bulgaria for Successful Partnership, 2012., Award of Excellency of ESPEN for contribution as a member of Educational and Clinical Practice Committee (2008-2012), Honorary Member of National Society of Clinical Nutrition Hungary, 2013., Honorary Member of National Society of Clinical Nutrition Serbia, 2012., Honorary Member of Lituanian National Society of Clinical Nutrition, 2006., Award of Excellence, časopisa Nutrition, Syracusa, USA, 2001., Diploma Hrvatskog liječničkog zbora, 1999. i 2008. godine. Fellow of European Board of Gastroenterology and Hepatology (FEBGH).

Current Contents i radovi objavljeni u časopisima koji su zastupljeni u SCI ili SSCI.

 1. Annese V, Beaugerie L, Egan L, Biancone L, Bolling C, Brandts C, Dierickx D, Dummer R, Fiorino G, Gornet JM, Higgins P, Katsanos KH, Nissen L, Pellino G, Rogler G, Scaldaferri F, Szymanska E, Eliakim R; ECCO. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies.J Crohns Colitis. 2015 Nov;9(11):945-65. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjv141. Epub 2015 Aug 20. Collaborators: Bossuyt P, Bogut A, Krznaric Z, Mijandruŝić-Sinĉić B, Bortlik M, Douda T, Knudsen T, Manninen P, Nieminen U, Kucharzik T, Siegmund B, Koutroubakis I, Epameinondas T, Lakatos P, Waterman M, Kohn A, Goll, Kierkus J, Zagorowicz E, Diculescu MM, Tarabar D, Drobne D, Gisbert J, Strid H, Pierik M, Celik AF, Irving P, Marshall J, Riis L, Amiot A, Mantzaris G, Sinagra E, Selvaggi F, Sampietro G, D’Incà R, de Ridder L, Nunesl PB, Marin-Jimenez I, Ramirez VH, Juillerat P, Claridge A, Macdonald J, Rieder F, Egan L, Fiorino G, Gourmer JM, Scaldaferri F, Eliakim R, Dummers R, Dierickx D, Pellino G, Rogler G, Beaugerie L, Biancone L, Bolling C, Szymanska E, Annese V, Brandts C, Higgins P, Nissen L.
 2. Klek S, Chourdakis M, Bischoff S, Dubrov S, Forbes A, Galas A, Genton L, Gundogdu HR, Irtun O, Jagmane I, Jakobson-Forbes T, Jirka A, Kennedy N, Klimasauskas A, Khoroshilov I, Leon-Sanz M, Muscaritoli M, Panisic-Sekeljic M, Poulia KA, Schneider S, Siljamäki-Ojansuu U, Uyar M, Wanten G, Krznaric Z. Economy matters to fight against malnutrition: Results from a multicenter survey. Clin Nutr. 2015 Oct 30. pii: S0261-5614(15)00264-2. doi: 10.1016/j.clnu.2015.10.010
 3. Klek S, Krznaric Z, Gundogdu RH, Chourdakis M, Kekstas G, Jakobson T, Paluszkiewicz P, Vranesic Bender D, Uyar M, Demirag K, Poulia KA, Klimasauskas A, Starkopf J, Galas A. Prevalence of malnutrition in various political, economic, and geographic settings JPEN 2015;39(2):200-10.
 4. Deutz NE, Bauer JM, Barazzoni R, Biolo G, Boirie Y, Bosy-Westphal A, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Krznaric Z, Nair KS, Singer P, Teta D, Tipton K, Calder PC. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging: recommendations from the ESPEN Expert Group. Clin Nutr. 2014;33(6):929-36.
 5. Benković V, Kolčić I, Ivičević Uhernik A, Vranešić Bender D, Oreb I, Stevanović R, Krznarić Ž. The economic burden of disease-related undernutrition in selected chronic diseases. Clin Nutr. 2014;33(4):689-93
 6. Mihaljević S, Kibel A, Stefanić M, Glavas-Obrovac L, Takac B, Krznarić Z, Samardiija M, Pinotić L, Milas J, Segec I.Polymorphisms of interleukin-23 receptor in patients with inflammatory bowel disease in a Croatian tertiary center. Coll Antropol. 2013 Dec;37(4):1171-7.
 7. Krebs B, Horvat M, Golle A, Krznaric Z, Papeš D, Augustin G, Arslani N, Potrč S. A randomized clinical trial of synbiotic treatment before colorectal cancer surgery. Am Surg. 2013;79(12):E340-2.
 8. Brinar, M; Cukovic-Cavka, S; Bozina, N; Ravić, KG; Markos, P; Ladic, A; Cota, M; Krznaric, Z; Vucelic, B. MDR1 polymorphisms are associated with inflammatory bowel disease in a cohort of Croatian IBD patients. BMC GASTROENTEROLOGY 2013,13; 57-57.
 9. Babic, Z; Bogdanovic, Z; Dorosulic, Z; Basha, M; Krznaric, Z; Sjekavica, I; Kujundzic, M; Tadic, M; Banic, M; Jagic, V; Marusic, M. Quantitative Analysis of Troponin I Serum Values in Patients with Acute Cholecystitis. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 2012, 36: 1; 145-150.
 10. Pavic, T; Ljubicic, N; Stojsavljevic, S; Krznaric, Z. Nutritional Screening Model in Teritiary Medical Unit in Croatia. ANNALS OF NJUTRITION AND METABOLISM 2012, 61: 1; 65-69.
 11. Mihaljevic, S; Katicic, M; Krznaric, Z; Dmitrovic, B; Karner, I; Stefanic, M; Pinotic, L; Samardžija, M; Bensic, M.The Influence of the Different Morphological Changes on Gastric Mucosa on Somatostatin Cell Number in Antrum Mucosa and Serum Somatostatin.COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 2011,35:1;5-8.
 12. 12. Krznaric Z, Vranesic Bender D, Ljubas Kelecic D, Brinar M. Wernicke’s encephalopathy during parenteral nutrition in a Crohn’s disease patient. 2011 Apr;27(4):503-4
 13. Muacevic-Katanec, D; Kekesz, T; Fumic, K, Baric, I; Merkler, M; Jakic-Razumovic, J; Krznaric, Z; Zadro, R; Katanec, D; Reiner, Z. Spontaneous Perforation of the Small Intestine, a Novel Manifestation of Classical Homocystinuria in an Adult with New Cystathionine beta-synthetase Gene Mutations. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 2011,35;:1;181-185.
 14. Kalauz M, Telarevic S, Hanjsek S, Krznaric Z, Kalauz M. Encopresis and epilepsy: an unusual presentation of Wilson’s disease. Epilepsy Behav. 2010 Aug;18(4):507-8.
 15. Bender, DV; Krznaric, Z; Baric, IC.Assessment of Nutritional Status of Gastroenterology Patients in Croatia. COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM 2010, 34: 4;1329-1334.
 16. Hojsak, I; Abdovic, S; Szajewska, H; Milosevic, M; Krznaric, Z; Kolacek, S Lactobacillus GG in the Prevention of Nosocomail Gastrointestinal and Respiratory Tract Infections. PEDIATRICS 2010,125:5;1171-1177.
 17. Van Gossum, A; Cabre, E; Hebuterne, X; Jeppesen, P; Krznaric, Z; Messing, B; Powell-Tuck, J; Staun, M; Nightingale, J. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Gastroenterology. CLINICAL NUTRITION 2009, 28:4;415-427.
 18. Sobotka, L; Schneider, SM; Berner, YN; Cederholm, T; Krznaric, Z; Shenkin, A; Stanga, Z; Toigo, G; Vandewoude, M; Volkert, D. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition. Geriatrics. CLINICAL NUTRITION 2009, 28: 4;461-466.
 19. Dintinjana RD, Guina T, Krznaric Z, Radić M, Dintinjana M. Effects of Nutritional Support in Patients with Colorectal Cancer during Chemotherapy. Coll Antropol 2008; 32 (3):737- 740.
 20. Dintinjana RD, Guina T, Krznaric Z. Nutritional and pharmacologic support in patients with pancreatic cancer. Coll Antropol 2008; 32 (2):505- 508.
 21. Sjekavica I, Barbarić- Babić V, Krznarić Ž, Molnar M, Čuković- Čavka S, Štern- Padovan R. Assessment of Crohn’s Disease Activity by doppler Ultrasound of Superior Mesenteric Artery and Mural Arteries in Thickened Bowel Wall: Cross- sectional Study. CMJ 2007; (vol 48) 6: 822- 830.
 22. Cukovic-Cavka S, Vermeire S, Hrstic I, Classens G, Kolacek S, Jakic-Razumovic J, Krznaric Z, Grubelic K, Radic D, Misak Z, Jadresin O, Rutgeerts P, Vucelic B. NOD2/CARD15 mutations in Croatian patients with Crohn’s disease: prevalence and genotype- phenotype relationship. Eur J Gastroenterol Hepatology 2006; 18 (8): 895-899.
 23. Huić D, Dodig D, Premužić M, Krznarić Ž, Vucelić B. Crohn’s Disease of the Esophagus Visualized by Tc-99m antigranulocyte Antibodies. Clin Nuclear Med, 2002; 27: 810- 811.
 24. Šustić A, Krznarić Ž, Uravić M, Fućkar Ž, Štimac D, Župan Ž. Influence on gallbladder volume of early postoperative gastric supply of nutrients. Clinical Nutrition,2000; 19: 413- 416.
 25. Jelaković B, Benković J, Čikeš N, Kuzmanić D, Čvoriščec D, Čeović S, Rončević T, Krznarić Ž. Antibodies to Hamm- Horsfall protein in endemic nephropathy. Nephrol Dial Transplant, 1999, 14: 2645- 2649.
 26. Jelaković B, Benković J, Čikeš N, Kuzmanić D, Rončević T, Krznarić Ž. Antibodies to Tamm-Horsfall Protein Subunits Prepared In Vitro, in patients with Acute Pylonephritis. Eur J Clin Chem Clin Biochem, 1996; 34: 315-317
 27. Jelaković B, Mareković Z, Krhen I, Benković J, Čikeš N, Čvoriščec D, Kuzmanić D, Rončević T, Krznarić Ž. Antibodies to Tamm-Horsfall protein in   patients treated with extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL). Clinica Chimica Acta, 1996; 256: 95-102.
 28. Pulanić R, Vucelić B, Rosadnić M, Opačić M, Rustemović N, Krznarić Ž, Brkić T, Jokić-Begić N. Comparison of Injection Sclerotherapy and Laser Photo-coagulation for Bleeding Peptic Ulcers. Endoscopy, 1995; 27: 291-297.
 29. Vucelić B, Buljevac M, Romić Z, Miličić D, Ostojić R, Krznarić Ž. Unterschiede in den Selenkonzentrationen im Serum bei Gesunden und bei Patienten mit kolorektaler Neoplasie in Zagreb , Kroatien. Acta Medica Austriaca, 1994; 21: 19-23.
 30. Vucelić B, Miličić D, Krznarić Ž, Korać B, Sentić M, Hadžić N, Stavljenić A, Čvoriščec D. Akutphasenproteine im Serum zur Aktivitatas-beurteilung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Acta Medica Austriaca, 1991, 18: 100-105.
 31. Puljevic D, Krapac L, Jajić I, Brkić T, Krznaric Z, Batarelo V. The relation of body- mass to degenerative rheumatic diseases in a working population. Coll Antropol 1988; 12 (2): 253-258.
 32. Benkovic, V; Kolcic, I; Uhernik, II; Krznaric, Z; Bender, DV; Stevanovic, R. Cost of disease related malnutritione in Croatia – a hidden cost in the healt care closet wants out. VALUE IN HEALTH 2012,15:7; A327-A327.
 33. Bender, DV; Krznaric, Z, Nutritional and Behavioral Modification Therapies of Obesity: Facts and Fiction. DIGESTIVE DISEASES 2012, 30:2;163-167.
 34. Krznaric, Z; Bender, DV; Kunovic, A; Kekez, D; Stimac, D. Gut Microbiota and Obesity. DIGESTIVE DISEASES 2012, 30:2;196-200. Retraction statement. Paper by Krznarić Ž, Vranešić Bender D, Kunović A, Kekez D, Štimac D: Digestive Diseases 2012;30:196-200 (DOI: 10.1159/000336965). Dig Dis. 2014;32(3):314. doi: 10.1159/000358548. Epub 2014 Apr 11.
 35. Krznaric, Z; Kelecic, DL; Rustemovic, N; Bender, DV; Ostojic R; Markos, P; Scarpignato, C. Pharmaceutical Princples of Acid Inhibitors: Unmet Needs. DIGESTIVE DISEASES 2011, 29: 5; 469-475.
 36. Stimac, D; Franjic, N; Krznaric, Z. Acid Inhibition and Peptic Ulcer Bleeding. DIGESTIVE DISEASES 2011, 29:5; 494-498.
 37. Pašalić D, Bilić-Zulle L, Štimac D, Krznarić Ž, Ferenčak G, Gršković B, Djurović S, Stavljenić-Rukavina A. Influence of different lipoprotein lipase gene polymorphisms on developing pancreatitis of different etiology in Crotian patients. Period Biolog 2006; 108(59: 581-586.
 38. Smetana- Škurla M, Krstulović A, Ostojić R, Krznarić Ž, Rudolf M, Vucelić B, Malenica B. Antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA ) in Inflammatory Bowel Disease (IBD ): Prevalence and diagnostic role. Period Biol, 1998; 4: 489- 494.
 39. Krznarić Ž. Enteral and Parenteral Nutrition in Crohn’s Disease. Neurol Croat, 1996; 45 : 151-1552.