Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
22. svibnja 2023. godine
11.00 – 19.00 sati

RADNI DIO:
Rana dijagnostika oralnih prekanceroznih lezija i intraoralnog karcinoma (11-15) sati

OKRUGLI STOL:
Racionalna uporaba i nove smjernice u antibiotskoj profilaksi (16-19 sati)

Tečaj je namijenjen je liječnicima dentalne medicine, liječnicima opće medicine, specijalistima maksilofacijalne i oralne kirurgije i oralne medicine.

Broj sudionika radnog dijela je ograničen na 10; više od 10 sudionika biti će raspoređeni u grupe
Broj sudionika teoretskog dijela je 50

Program