20. ožujka 2024.

Krešimirova 42, Rijeka
Predavaonica Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju KBC-a Rijeka (lokalitet Rijeka)

Simpozij je bez kotizacije

Organizatori
Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički zavod za patologiju i citologiju,
Klinika za urologiju, Klinika za tumore, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za proteomiku
Hrvatski liječnički zbor, podružnica Rijeka

Organizacijski i znanstveni odbor
prof. dr. sc. Gordana Đorđević
izv. prof. dr. sc. Dean Markić
izv. prof. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič
izv. prof. dr. sc. Margita Belušić

Predsjedavajući
prof. dr. sc. Gordana Đorđević, izv. prof. dr. sc. Dean Markić