Izvješće sa simpozija „Etički aspekti mentalnog zdravlja adolescenata“

Kao i svakog proljeća, tako i ovog, održao se 23. po redu Proljetni simpozij Medicinske etike i deontologije Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskoga liječničkog zbora na temu „Etički aspekti mentalnog zdravlja adolescenata“ u predivnom ambijentu Stare gradske vijećnice u Splitu, 15.lipnja 2024. godine.

Vodeći se događajima i zbivanjima u […]